Pomiar poziomu za pomocą sondy poziomu i wskaźnika/regulatora

Pomiar przepływu

Aby proces koagulacji był optymalny, woda musi przepływać przez instalację flokulacyjną we właściwej prędkości. Dlatego też przepływ mierzony jest za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego, który również wyświetla i kontroluje wartości.

Nasze rozwiązanie do pomiaru przepływu

Wszystko w przepływie...

JUMO gwarantuje przepływ w procesie flokulacji

JUMO oferuje kompleksowe rozwiązanie składające się z urządzenia pomiarowego i regulatora/wskaźnika do pomiaru przepływu w instalacji flokulacji. W tym przypadku, przepływomierz elektromagnetyczny JUMO flowTRANS MAG S01 dokonuje rzetelnego pomiaru przepływu. Wartości te są wyświetlane na wskaźniku JUMO di 308, skąd mogą być monitorowane i kontrolowane.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83