Instalacja flokulacji

Flokulacja jest procesem w uzdatnianiu wody pitnej. Zmniejsza on istniejące zmętnienie, które występuje wtedy, gdy bardzo drobne cząsteczki w wodzie ulegają koagulacji. Oprócz zmętnienia, należy mierzyć i monitorować poziom i przepływ medium w instalacji flokulacji.

Nasze rozwiązania z obszaru koagulacji i flokulacji

Czysta woda pitna dzięki urządzeniom JUMO

JUMO kontroluje proces koagulacji i flokulacji

W instalacji do koagulacji i flokulacji z wody usuwane są zmętnienia. JUMO oferuje technologię pomiarów i regulacji pozwalającą na monitorowanie mętności w tym procesie. Urządzenia JUMO umożliwiają również pomiar i wyświetlanie poziomu i przepływu, co pozwala na zapewnienie płynnego przebiegu procesu.