Pomiar temperatury w piecu komorowym

Pomiar temperatury

Zapewnienie optymalnej temperatury w piecu komorowym wymaga mierzenie jej w kilku miejscach. Aby pomiar był wiarygodny, zalecamy stosowanie termopar wtykanych JUMO, które są przeznaczone do wysokich temperatur – aż do 1600 °C.

Nasze rozwiązania w zakresie pomiaru temperatury

Niezawodny pomiar temperatury

Termopary wtykane JUMO

Przy budowie pieców JUMO stosuje wysokiej jakości termopary, które są w stanie mierzyć temperatury sięgające nawet 1600 °C. Dzięki niezawodnemu pomiarowi temperatury w różnych punktach pomiarowych w piecu komorowym, termopary mogą dostarczać wartości niezbędne do utrzymania temperatury na optymalnym poziomie.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86