Automatyzacja pieców komorowych z JUMO

Automatyzacja

Procesy, które zachodzą podczas wypalania, wyżarzania i odpuszczania wszelkiego rodzaju materiałów są często złożone i wymagają precyzyjnych profili temperaturowych. Doskonałym sposobem na ich osiągnięcie jest zastosowanie algorytmów sterowania PID firmy JUMO . Dzięki JUMO mTRON T można sterować i zautomatyzować cały proces w niezawodny sposób.

Nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji

Rozwiązanie automatyzacji dla pieców komorowych

JUMO mTRON T

Moduł wielokanałowego regulatora wraz z jednostką centralną systemu automatyki JUMO mTRON T może zostać wykorzystany do sterowania piecem komorowym. To tutaj dane są gromadzone, rejestrowane i mogą być dalej przetwarzane za pomocą interfejsów analogowych i cyfrowych. JUMO mTRON T precyzyjnie kontroluje temperaturę w piecu za pomocą kaskadowych kanałów regulacji PID. Wielofunkcyjny panel 840 służy jednocześnie jako wyświetlacz i rejestrator elektroniczny; spełnia również wymagania dotyczące technologii pomiarowej określone w normach AMS2750 i CQI-9 w odniesieniu do zabezpieczonej przed manipulacją rejestracji danych.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86