Technika bezpieczeństwa w piecu ciągłym

Technologia bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest kluczowym zagadnieniem w systemach obróbki cieplnej. Za pomocą ogranicznika/monitora temperatury bezpieczeństwa serii JUMO safetyM można spełnić wymagania określone w normie DIN EN 61508 (SIL - Safety Integrity Level) i DIN EN ISO 13849-1 (PL - Performance Level), a co za tym idzie - globalne wymogi bezpieczeństwa. Umożliwia to wczesne i niezawodne wykrywanie i unikanie wszelkich zagrożeń, które mogą prowadzić do obrażeń ludzi, szkód dla środowiska lub zniszczenia zakładów i materiałów produkcyjnych.

Nasze urządzenia dla większego bezpieczeństwa

JUMO Safety Performance

Nasze rozwiązanie dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa

Pod marką JUMO Safety Performance znajdziesz technologię bezpieczeństwa i urządzenia z kwalifikacjami SIL i PL. Z tego powodu w zakładach obróbki cieplnej, np. w piecu ciągłym, oprócz ogranicznika temperatury bezpieczeństwa JUMO SafetyM STB/STW i monitora zgodnie z normą DIN EN 14597, stosowane są odpowiednie termopary. W ten sposób procesy termiczne są niezawodnie monitorowane, a instalacja jest ustawiana na bezpieczny tryb pracy (zakres alarmowy) w przypadku awarii.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86