Jakość i bezpieczeństwo wody w produkcji wody pitnej na statkach

Kontrola jakości wody

W odniesieniu do wody pitnej obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny, dlatego też jakość wody musi być ściśle monitorowana. Oprócz wartości pH, mierzona jest również zawartość wolnego chloru, który jest używany do dezynfekcji wody. JUMO oferuje do tego celu kompleksowy system pomiarowy z inteligentnymi czujnikami.

Dane procesowe
wartość pH 6,5 – 9,5
wolny chlor max. 0,3 mg/l

Nasze rozwiązania dla najlepszej jakości wody

Czysta woda pitna dzięki JUMO

System do analizy cieczy zapewnia wodę pitną na pokładzie

Wielokanałowy analizator cieczy JUMO AQUIS touch S jest sercem systemu do czystej wody pitnej pozyskiwanej z wody morskiej. Oprócz pomiaru wartości pH i wolnego chloru, kontroluje dozowanie neutralizacji pH i dezynfekcji. Można tu również przetwarzać i rejestrować wartości z pomiaru ciśnienia i przewodności układu odwróconej osmozy.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86