Gospodarka wodna na statku

Pomiar konduktywności

Stopień odsalania w odwróconej osmozie można określić poprzez prosty pomiar przewodności. W tym celu mierzone jest przewodnictwo przed i po procesie odwróconej osmozy. Indukcyjny przetwornik przewodności JUMO CTI-500 służy do monitorowania i kontroli przewodności. Zintegrowany pomiar temperatury umożliwia precyzyjną i szybką kompensację temperatury, co jest szczególnie ważne przy pomiarze przewodności.

Dane procesowe
Przewodność max. 2500 μS/cm przy 20 °C

Nasze urządzenia do pomiaru przewodności

Więcej wody z wody morskiej

Niezawodne monitorowanie odsalania za pomocą rozwiązań JUMO

Sukces procesu odsalania jest zapewniony dzięki porównawczym pomiarom przewodności przed i po odwróconej osmozie. Gwarantuje to również, że wartości graniczne dla wody pitnej nie zostaną przekroczone. JUMO oferuje kompletny system do tego celu, w tym czujniki, przetworniki i wielokanałowy analizator cieczy JUMO AQUIS touch. Jako system centralny rejestruje wszystkie mierzone wartości, przejmuje funkcje kontrolne i regulacyjne, a nawet rejestruje wartości, które muszą być zweryfikowane.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86