Produkcja wody pitnej

Na statkach woda pitna pozyskiwana jest z wody morskiej i odsalana za pomocą odwróconej osmozy: woda morska jest przepuszczana pod wysokim ciśnieniem przez półprzepuszczalną membranę. Działa to jak filtr i przepuszcza tylko niektóre jony i molekuły. Ze względu na charakterystykę tego procesu przy produkcji wody pitnej ze słonej wody należy monitorować ciśnienie, przewodność i ogólną jakość wody.

Rekomendowane produkty JUMO

Czysta woda pitna na pokładzie

Niezawodna technika pomiarowa i kontrolna do uzdatniania wody pitnej

Na statkach woda pitna pozyskiwana jest z wody morskiej i odsalana i oczyszczana za pomocą odwróconej osmozy. JUMO pomaga monitorować i kontrolować ten proces dzięki niezawodnej technologii pomiaru i kontroli. Dostarczamy kompletny system, od monitorowania ciśnienia przed odwróconą osmozą, poprzez odsalanie, do czyszczenia i dezynfekcji.