Pomiar temperatury w zbiornikach wody balastowej w żegludze morskiej

Pomiar temperatury

Do usuwania mikroorganizmów z wody balastowej, oprócz chloru, stosuje się także metody fizyczne. Podczas obróbki termicznej organizmy są wystawione na działanie temperatury, która jest dla nich śmiertelna. Czujniki temperatury i termostaty JUMO służą do monitorowania temperatury wody.

Nasze urządzenia do pomiaru temperatury

Prawidłowa temperatura w zbiorniku wody balastowej

Wdrożenie procesów termicznych z pomocą rozwiązań JUMO

Do termicznej obróbki wody balastowej stosuje się 3 popularne metody: mieszanie i jednoczesne płukanie zbiornika wody balastowej, podgrzewanie wody balastowej w zbiornikach lub ogrzewanie podczas poboru lub rozładunku. Niezależnie od tego, jaką metodę chcemy zastosować, JUMO zapewnia niezawodny pomiar i kontrolę temperatury wody. Z czujnikami temperatury i termostatami, łącznie z atestami dla przemysłu stoczniowego, jesteś po bezpiecznej stronie.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86