Pomiar poziomu w zbiornikach wody balastowej na statkach

Pomiar poziomu

Zarządzanie zbiornikami za pomocą czujników JUMO, w tym czujników poziomu i temperatury, daje pełną kontrolę w zakresie kontroli i monitorowania zbiorników wszystkich typów statków i instalacji morskich.

Rekomendowane urządzenia do pomiaru poziomu

Niezawodne monitorowanie zbiorników za pomocą rozwiązań JUMO

Sondy poziomu i czujniki ciśnienia do zastosowań w słonej wodzie

Dzięki produktom JUMO można optymalnie monitorować poziom wody na tankowcach, masowcach, statkach pasażerskich, obiektach użyteczności publicznej i platformach wiertniczych. Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS C18 SW oraz sonda hydrostatyczna JUMO MAERA S29 SW wykonana z tytanu zostały zaprojektowane zarówno do zastosowań na statkach jak i do pracy bezpośrednio w słonej wodzie.

Sondy poziomu i czujniki ciśnienia do zastosowań w słonej wodzie

Dzięki produktom JUMO można optymalnie monitorować poziom wody na tankowcach, masowcach, statkach pasażerskich, obiektach użyteczności publicznej i platformach wiertniczych. Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS C18 SW oraz sonda hydrostatyczna JUMO MAERA S29 SW wykonana z tytanu zostały zaprojektowane zarówno do zastosowań na statkach jak i do pracy bezpośrednio w słonej wodzie.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Jan Peszyński +48 71 339 32 84 +48 71 339 32 84