Regulacja i rejestracja zarządzania wodami balastowymi na statkach

Regulacja i rejestracja

Różne parametry uzdatniania wody, takie jak poziom, ciśnienie, temperatura i natężenie przepływu, muszą być monitorowane centralnie. Alarmy są odpowiednio przełączane, a zawory, pompy, siłowniki, silniki i inne systemy są sterowane zgodnie z wymaganiami. Odbywa się to za pomocą systemu pomiarowego, sterującego i automatyzacyjnego JUMO mTRON T.

Nasze urządzenia do regulacji i rejestracji

Kompleksowy system zarządzania wodą balastową

System do pomiarów, regulacji i automatyzacji JUMO mTRON T

Pomiar poziomu, analiza cieczy, temperatura, ciśnienie i przepływ - tutaj wszystko odbywa się razem. Zapisywanie wszystkich istotnych wartości pomiarowych w celu optymalizacji i weryfikacji procesu. Dodatkowo, temperatura, dezynfekcja i wszystkie inne procesy mogą być kontrolowane i zautomatyzowane za pomocą JUMO mTRON T. Monitoruj, reguluj, kontroluj i rejestruj swoje uzdatnianie wody balastowej za pomocą systemu modułowego, który oczywiście posiada również niezbędne dopuszczenia.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86