Zarządzanie wodą balastową

Statki są napełniane wodą balastową po odprowadzeniu ścieków lub rozładowaniu ładunku w celu utrzymania równowagi. Jest on pobierany z lokalnych wód i ponownie wyładowywany po załadowaniu w porcie. Aby woda balastowa oraz zawarte w niej rośliny, zwierzęta, wirusy i mikroorganizmy nie niszczyły ekosystemów, należy ją uzdatniać.

Rekomendowane urządzenia do Twojej aplikacji

Zarządzanie wodą balastową z JUMO

Technologia pomiarowa i kontrolna chroni światowe ekosystemy

Gdy statki (częściowo) rozładowują lub odprowadzają ścieki, woda balastowa pochodząca z wód lokalnych zapewnia równowagę jednostce. Jej ponownie rozładowanie w innym porcie, może spowodować poważne zagrożenie dla lokalnego ekosystemu, na przykład przez obce zwierzęta, rośliny, wirusy i inne mikroorganizmy. Z tego powodu należy pilnie przestrzegać Międzynarodowej konwencji o kontroli i zarządzaniu wodami balastowymi i osadami ze statków, a wody balastowe muszą być oczyszczane. JUMO oferuje technologię pomiarową i kontrolną dla różnych procesów gospodarki wodami balastowymi, która posiada aprobaty dla transportu morskiego.