Schemat tankowca z techniką pomiarową

Monitorowanie ciśnienia

Ciśnienie wewnątrz zbiornika musi być stale monitorowane, ponieważ proces skraplania gazu propanowego (LPG) jest od niego w dużym stopniu zależny, a odparowanie gazu może mieć katastrofalne skutki. Temperatura skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest wyjątkowo niska. Przykładowo, aby monitorować ciśnienie w zbiorniku wewnętrznym, medium dla przetwornika ciśnienia musi być podgrzane do -40 °C za pomocą przewodów parowania. Przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p20 doskonale sprawdzi się w tych zadaniach pomiarowych.

Dane procesowe
Ciśnienie gazu płynnego (LPG) 10 do 20 bar w temperaturze pokojowej
Ciśnienie ciekłego gazu ziemnego(LNG) max. 230 mbar przy -161 do -164 °C

Nasze urządzenia do monitorowania ciśnienia

Pomiar ciśnienia w zbiornikach na gaz płynny

Optymalne rozwiązanie dla zbiorników na LPG i LNG

JUMO dTRANS p20 jest optymalnym rozwiązaniem do wyposażania zbiorników na gaz płynny. Przetwornik ciśnienia może obsługiwać zarówno ciśnienie skroplonego gazu ziemnego (LPG), jak i ekstremalnie niskie temperatury w zbiorniku skroplonego gazu ziemnego. Posiada również niezbędne dopuszczenia do zastosowań morskich Ex.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86