Instalacja grzewcza na pokładzie statku

Monitorowanie ciśnienia

Aby wymienniki ciepła działały jak najefektywniej, należy zmaksymalizować powierzchnię ścianek pomiędzy cieczami i zminimalizować ich prędkość przepływu. Podczas gdy lamele zwiększają powierzchnię, opór przepływu jest kontrolowany przez ciśnienie. Proces ten monitorowany jest przez przetwornik ciśnienia JUMO.

Nasze rozwiązanie w zakresie monitorowania ciśnienia

Liczy się odpowiednie ciśnienie

JUMO zapewnia płynną wymianę ciepła w systemach grzewczych i chłodniczych

Aby wymiana ciepła odbywała się zgodnie z oczekiwaniami, w wymienniku ciepła musi być utrzymywane odpowiednie ciśnienie. Za pomocą przetwornika ciśnienia JUMO dTRANS p20, który jest dopuszczony do zastosowań morskich i Ex, ciśnienie jest stale monitorowane i precyzyjnie kontrolowane pod kątem maksymalnej wydajności.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86