Instalacja grzewcza na pokładzie statku

Monitoring temperatury

Bezpieczeństwo ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich instalacji, ale na pokładzie statku na pełnym morzu jest ono szczególnie niezbędne. JUMO oferuje niezawodne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które zapobiegają przekroczeniu temperatury, a tym samym m.in. niebezpiecznym pożarom.

Nasze rozwiązania do monitorowania temperatury bezpieczeństwa

Bezpieczna technika klimatyzacji na pokładzie

Ograniczniki i monitory temperatury bezpieczeństwa (STB/STW) JUMO

Jeżeli z powodu przegrzania systemu ogrzewania lub klimatyzacji pożar wybuchnie na pokładzie statku będącego na pełnym morzu, konsekwencje mogą być katastrofalne. Dzięki serii urządzeń JUMO safetyM STB/STW możesz skutecznie chronić swój system. Rekomendowane urządzenia posiadają dopuszczenia DNV-GL i Ex.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86