Instalacja grzewcza na pokładzie statku

Monitorowanie ciśnienia

Aby ciepło mogło być przekazywane do instalacji ogrzewania lub chłodzenia, system klimatyzacji musi pracować pod określonym ciśnieniem. JUMO oferuje rozwiązanie dla utrzymania optymalnego ciśnienia w systemie klimatyzacji z dopuszczeniem dla przemysłu stoczniowego.

Rekomendowane rozwiązanie do monitorowania ciśnienia

Optymalne ciśnienie w systemie klimatyzacji

Przetworniki ciśnienia JUMO MIDAS dla systemów klimatyzacji na statkach

JUMO MIDAS S07 MA jest stosowany do monitorowania ciśnienia w systemach klimatyzacyjnych. Ten niezawodny przetwornik ciśnienia spełnia wymagania kategorii środowiskowej C, EMC 2 zgodnie z wytycznymi DNV GL i dlatego jest dopuszczony do stosowania w przemyśle stoczniowym.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Katarzyna Tracz +48 71 339 32 86 +48 71 339 32 86