Monitorowanie ciśnienia

Monitorowanie ciśnienia

Systemy toaletowe w nowoczesnych pojazdach szynowych są odcięte od otaczającego środowiska. W tych hermetycznych układach podciśnienie doprowadza ścieki i fekalia do zbiornika na ścieki. Do niezawodnej pracy niezbędny jest wysoce niezawodny pomiar ciśnienia.

Nasze urządzenia do monitorowania ciśnienia

Pomiar ciśnienia w systemach odprowadzania ścieków

Czyste rozwiązanie wykorzystujące podciśnienie

Aby zapewnić bezproblemowe spłukiwanie w szczelnej instalacji toaletowej, ciśnienie robocze instalacji jest mierzone w przewodzie doprowadzającym sprężone powietrze. Podciśnienie i nadciśnienie są monitorowane również w zbiorniku pośrednim podczas cyklu spłukiwania. Stosowany jest tutaj przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS S06.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83