Zaopatrzenie w wodę w pociągu

Pomiar poziomu

W cysternach kontrola poziomu jest standardową praktyką, ponieważ zbiorniki wody użytkowej i gaśniczej w pojazdach szynowych nie mogą być puste. W związku z tym stały i niezawodny pomiar poziomu oraz punktowa sygnalizacja poziomu są niezbędne. To samo dotyczy zbiorników na ścieki, aby nie doszło do ich przepełnienia.

Nasze rozwiązania w zakresie pomiaru poziomu

Przegląd prospektów dla przemysłu kolejowego

Niezawodny pomiar poziomu za pomocą przłączników pływakowych

Z JUMO NESOS zawsze wystarczająca ilość wody w zbiorniku

Sprawdzone przełączniki pływakowe serii JUMO NESOS nie tylko niezawodnie mierzą poziom w różnych punktach, ale są również praktycznie bezobsługowe. Są one dopuszczone do stosowania w technice kolejowej.