Kontrola przeciwzamrożeniowa JUMO

Ochrona przeciwzamrożeniowa

W celu ochrony zbiorników na wodę w pojazdach szynowych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz systemy grzewcze w zbiornikach są włączane przy niskich temperaturach zewnętrznych. Tutaj termostaty przeciwzamrożeniowe JUMO zapewniają dokładną i niezawodną kontrolę temperatury oraz pracę elementów grzewczych.

Rekomendowane rozwiązanie do Twojej aplikacji

Bieżące zaopatrzenie w wodę niezależnie od temperatury na zewnątrz

Nasze rozwiązanie dla zbiorników na wodę zabezpieczonych przed mrozem

Termostaty JUMO do montażu panelowego/natynkowego służą do ochrony zbiorników wody. Wartości temperatur mogą być również rejestrowane przez rezystancyjne czujniki temperatury i odpowiednio przetwarzane w sterowniku elektronicznym. Poziom zbiorników na wodę jest monitorowany za pomocą przetwornika różnicy ciśnień JUMO MIDAS S06 lub JUMO MIDAS DP10, przystosowanego do niskich wartości ciśnienia.

Nasze rozwiązanie dla zbiorników na wodę zabezpieczonych przed mrozem

Termostaty JUMO do montażu panelowego/natynkowego służą do ochrony zbiorników wody. Wartości temperatur mogą być również rejestrowane przez rezystancyjne czujniki temperatury i odpowiednio przetwarzane w sterowniku elektronicznym. Poziom zbiorników na wodę jest monitorowany za pomocą przetwornika różnicy ciśnień JUMO MIDAS S06 lub JUMO MIDAS DP10, przystosowanego do niskich wartości ciśnienia.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83