Kontrola przeciwzamrożeniowa JUMO

Ochrona przeciwzamrożeniowa

W celu ochrony zbiorników na wodę w pojazdach szynowych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz systemy grzewcze w zbiornikach są włączane przy niskich temperaturach zewnętrznych. Tutaj termostaty przeciwzamrożeniowe JUMO zapewniają dokładną i niezawodną kontrolę temperatury oraz pracę elementów grzewczych.

Rekomendowane rozwiązanie do Twojej aplikacji

Bieżące zaopatrzenie w wodę niezależnie od temperatury na zewnątrz

Nasze rozwiązanie dla zbiorników na wodę zabezpieczonych przed mrozem

Termostaty JUMO do montażu panelowego/natynkowego służą do ochrony zbiorników wody. Wartości temperatur mogą być również rejestrowane przez rezystancyjne czujniki temperatury i odpowiednio przetwarzane w sterowniku elektronicznym. Poziom zbiorników na wodę jest monitorowany za pomocą przetwornika różnicy ciśnień JUMO MIDAS S06 lub JUMO MIDAS DP10, przystosowanego do niskich wartości ciśnienia.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83