Zbiorniki na wodę

Nowoczesne pojazdy szynowe posiadają różnego rodzaju zbiorniki - na wodę gaśniczą, wodę użytkową i ścieki. Ich temperatura jest monitorowana tak, aby woda nie zamarzała z powodu zbyt niskich temperatur zewnętrznych. Przetworniki ciśnienia monitorują również hermetyczne systemy toaletowe.

Nasze rozwiązania do Twojej aplikacji

Przegląd prospektów dla przemysłu kolejowego

Woda na pokładzie

Bezpieczne zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W celu zapewnienia bezpiecznego zaopatrzenia w wodę serwisową i gaśniczą oraz odprowadzania ścieków, zbiorniki są chronione przed zamrożeniem przy użyciu termostatów. Poziom napełnienia jest również monitorowany za pomocą pomiaru różnicy ciśnień. Ponadto w hermetycznych systemach toaletowych stosowane są przetworniki ciśnienia.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83