Pomiar temperatury w przekładni kół zębatych

Pomiar temperatury

W łożyskach wózków kołowych monitorowanie temperatury ma zasadnicze znaczenie dla pracy przekładni, a tym samym dla bezpieczeństwa pociągu. Ogromne obciążenia łożysk i powierzchni bocznych zębów przekładni generują duże ilości ciepła, które może być regulowane poprzez smarowanie olejem.

Rekomendowane rozwiązania do pomiaru temperatury

NO PRODUCTITEMLIST

Zapewniamy bezpieczeństwo na torach

Nasze rozwiązania w zakresie pomiaru temperatury

Temperatura łożyska może być mierzona za pomocą rezystancyjnego czujnika temperatury, który został specjalnie opracowany i certyfikowany dla tego wymagającego zadania pomiarowego. Czujnik temperatur JUMO dla wózków kołowych, która została zgłoszona do opatentowania, jest w stanie wytrzymać wysokie naprężenia w przekładni zestawu kołowego i zapewnić wiarygodne pomiary. Posiada również odpowiednie dopuszczenia do stosowania w technice kolejowej.

Twoja osoba kontaktowa

NO CONTACT PERSON