Monitorowanie wartości pH

Pomiar wartości pH

Pomiar wartości pH odgrywa ważną rolę w procesie CIP. Wynika to z faktu, że tylko woda zneutralizowana może być kierowana do kanalizacji. Dlatego też należy mierzyć wartość pH i w razie potrzeby neutralizować wodę.

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru pH

Gwarantowana neutralizacja

Nasze rozwiązania do pomiaru wartości pH

Do monitorowania wartości pH stosuje się elektrody kombinowane JUMO tecLine HY pH. W zależności od potrzeb, wykorzystywane są jednokanałowe sterowniki JUMO AQUIS 500 pH, wielokanałowe regulatory JUMO dTRANS pH 02 lub modułowe wielokanałowe analizatory cieczy JUMO AQUIS touch S - jako przetworniki i regulatory. Ten ostatni może również przetwarzać inne wielkości pomiarowe. Oferuje funkcje rejestracji danych pomiarowych i sterowania oraz interfejsy cyfrowe. Oznacza to, że proces neutralizacji może być wysoce zautomatyzowany.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83