Monitorowanie wartości pH

Pomiar wartości pH

Pomiar wartości pH odgrywa ważną rolę w procesie CIP. Wynika to z faktu, że tylko woda zneutralizowana może być kierowana do kanalizacji. Dlatego też należy mierzyć wartość pH i w razie potrzeby neutralizować wodę.

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru pH

Gwarantowana neutralizacja

Nasze rozwiązania do pomiaru wartości pH

Do monitorowania wartości pH stosuje się elektrody kombinowane JUMO tecLine HY pH. W zależności od potrzeb, wykorzystywane są jednokanałowe sterowniki JUMO AQUIS 500 pH, wielokanałowe regulatory JUMO dTRANS pH 02 lub modułowe wielokanałowe analizatory cieczy JUMO AQUIS touch S - jako przetworniki i regulatory. Ten ostatni może również przetwarzać inne wielkości pomiarowe. Oferuje funkcje rejestracji danych pomiarowych i sterowania oraz interfejsy cyfrowe. Oznacza to, że proces neutralizacji może być wysoce zautomatyzowany.

Nasze rozwiązania do pomiaru wartości pH

Do monitorowania wartości pH stosuje się elektrody kombinowane JUMO tecLine HY pH. W zależności od potrzeb, wykorzystywane są jednokanałowe sterowniki JUMO AQUIS 500 pH, wielokanałowe regulatory JUMO dTRANS pH 02 lub modułowe wielokanałowe analizatory cieczy JUMO AQUIS touch S - jako przetworniki i regulatory. Ten ostatni może również przetwarzać inne wielkości pomiarowe. Oferuje funkcje rejestracji danych pomiarowych i sterowania oraz interfejsy cyfrowe. Oznacza to, że proces neutralizacji może być wysoce zautomatyzowany.

Ihr Ansprechpartner


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83