Pomiar poziomu

Pomiar poziomu

Aby zapewnić dostępność kwasów i ługów poziom napełnienia należy mierzyć we wszystkich zbiornikach instalacji CIP. W tym celu można wykorzystać funkcję kontroli wartości granicznych i funkcje przełączające do sterowania takimi urządzeniami jak zawory lub pompy regulujące ilość cieczy.

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru poziomu

Optymalna dostępność w instalacji CIP

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru poziomu w zbiornikach CIP

Rekomendujemy przetwornik ciśnienia JUMO DELOS SI, który nie tylko mierzy i wyświetla poziom napełnienia. Wyłącznik ciśnieniowy może również włączać lub wyłączać pompę przy użyciu wartości granicznych - minimalnych i maksymalnych, zapewniając w ten sposób odpowiedni poziom w zbiornikach instalacji CIP.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83