Monitorowanie przepływu

Pomiar przepływu

Obok konduktywności, ważnym elementem procesu jest przepływ objętościowy poszczególnych mediów. Dzięki przepływowi i jakości wody w strumieniu powrotnym można zoptymalizować i kontrolować czas procesu CIP.

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru przepływu

Płynność procesu dzięki regulacji przepływu

Nasze rozwiązanie do pomiaru i regulacji przepływu

Przetwornik przepływu JUMO flowTRANS MAG H10 mierzy i dozuje przepływ mediów podczas czyszczenia CIP. Rozwiązanie to gwarantuje możliwość precyzyjnego sterowania procesem mycia i jego optymalizacji.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83