Pomiar konduktywności

Pomiar konduktywności i stężenia

Aby proces czyszczenia CIP mógł być przeprowadzony szybko i niezawodnie, należy monitorować stężenie środków czyszczących. Dokonuje się tego poprzez pomiar konduktywności za pomocą celki indukcyjnej.

Rekomendowane rozwiązanie dla pomiaru konduktywności

Stężenie pod kontrolą

Nasze rozwiązanie z zakresu pomiaru konduktywności

Przetwornik JUMO CTI-750 umożliwia przeprowadzenie procesów czyszczących CIP poprzez precyzyjny pomiar konduktywności. Na podstawie zmierzonych wartości może optymalnie kontrolować stężenie środków czyszczących, zapewniając tym samym płynność procesu. Kompleksową alternatywą, której możliwości wykraczają poza regulację stężenia, jest regulator wielokanałowy JUMO AQUIS touch S w połączeniu z takimi czujnikami jak indukcyjna celka konduktywności JUMO tecLine Ci.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83