Rejestracja temperatury w procesie chłodzenia brzeczki

Rejestracja temperatury

Podczas chłodzenia brzeczki, w zależności od temperatury, piwo przepływa przez chłodnicę szybciej lub wolniej. Aby proces był sprawny, ale i powtarzalny, temperatura piwa i różnica ciśnień są monitorowane przez rejestrator, który może również uruchomić alarm w przypadku awarii systemu chłodzenia.

Dane procesowe
Temperatura wody lodowej 1 do 2 °C
Ciśnienie robocze 10 bar
Różnica ciśnień 2 do 4 bar

Rekomendowane rozwiązanie w zakresie rejestracji temperatury

Rejestracja i monitorowanie temperatury

Nasze rozwiązanie w zakresie rejestracji temperatury

Rejestrator JUMO LOGOSCREEN 600 oprócz zabezpieczonego przed manipulacją zapisu i monitorowania temperatury oferuje wiele innych funkcji. Jest w stanie np. wyzwolić alarm w przypadku nieprawidłowego działania lub awarii systemu chłodzenia brzeczki. Wraz z rezystancyjnym czujnikiem temperatury w wykonaniu higienicznym JUMO dTRANS T100 i regulatorem JUMO dTRON tworzy optymalny i niezawodny proces chłodzenia.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83