Pomiar przepływu w procesie chłodzenia brzeczki

Pomiar przepływu

Prędkość przepływu wody chłodzącej jest zależna od temperatury piwa. Im wyższa jest ta temperatura, tym szybciej woda przepływa przez chłodnicę. Idealnym urządzeniem dedykowanym do pomiaru przepływu w tym przypadku jest przepływomierz elektromagnetyczny. Co więcej, dane pomiarowe mogą być na bieżąco archiwizowane za pomocą rejestratora JUMO Logoscreen 600.

Dane procesowe
Temperatura wody lodowej 1 do 20 °C
Ciśnienie robocze 10 bar
Różnica ciśnień 2 do 4 bar

Rekomendowane rozwiązanie do monitorowania przepływu

Przepływ pod kontrolą dla optymalnego chłodzenia

Rozwiązanie z zakresu monitorowania i rejestracji przepływu

Mimo że natężenie przepływu zasadniczo zależne jest od temperatury piwa, zalecamy jego stałe monitorowanie za pomocą przepływomierza elektromagnetyczne JUMO flowTRANS MAG H01 jak i bieżącą archiwizację wartości pomiarowych. W tym przypadku rekomendujemy zastosowanie rejestratora JUMO LOGOSCREEN 600, który nie tylko archiwizuje dane, ale również pozwala na wyzwolenie alarmów, np. w przypadku zbyt szybkiego lub zbyt wolnego przepływu piwa.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83