Pomiar różnicy ciśnień w procesie chłodzenia

Pomiar ciśnienia różnicowego

Pomiar różnicy ciśnień jest niezbędny do monitorowania nieszczelności w płytowych wymiennikach ciepła. Tutaj różnica ciśnień pomiędzy płytami powinna wynosić od 2 do 4 barów. Pomiar ten można zrealizować za pomocą dwóch przetworników ciśnienia i regulatora, jak również za pomocą jednego przetwornika różnicy ciśnień.

Dane procesowe
Temperatura wody lodowej 1 do 2 °C
Ciśnienie robocze 10 bar
Rożnica ciśnień 2 do 4 bar

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru różnicy ciśnień

Stałe ciśnienie zapewnia niezawodność systemu

Nasze rozwiązanie do monitorowania różnicy ciśnień

Aby utrzymać odpowiednią różnicę ciśnień pomiędzy płytami wymiennika ciepła rekomendujemy zastosowanie przetwornika różnicy ciśnień JUMO dTRANS p20 DELTA w połączeniu z separatorem membranowym i kompaktowym regulatorem JUMO diraTRON. Rejestrator JUMO LOGOSCREEN 600 umożliwia rejestrację wartości, jak również wykorzystanie jego różnorodnych funkcji monitorowania, takich jak wyzwalanie alarmów lub innych funkcji w przypadku przekroczenia wartości granicznej.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83