Pomiar temperatury w kotle warzelnym

Pomiar temperatury

Procesy, które zachodzą podczas gotowania brzeczki, mają kluczowe znaczenie dla późniejszej jakości piwa. Dlatego tak ważne jest ścisłe przestrzeganie programu temperaturowo-czasowego. Oznacza to, że niezbędna jest niezawodna technika pomiarów i kontroli, zwłaszcza w celu doskonałej koordynacji temperatury i ciśnienia w stosunku do siebie.

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru temperatury

Optymalna temperatura dla dobrego piwa

Właściwa równowaga między mocą a smakiem

Jeśli chodzi o warzenie piwa, powiedzenie "im więcej tym lepiej" nie ma zastosowania. Temperatura, która jest dokładnie monitorowana i regulowana co do stopnia, stanowi podstawę doskonałego smaku piwa. Do tego zadania idealnie nadaje się wielokanałowy regulator JUMO IMAGO 500. Wraz z higienicznym rezystancyjnym czujnikiem temperatury kontroluje temperaturę, a w razie potrzeby także i ciśnienie. Ten uniwersalny sterownik oferuje również inne przydatne funkcje, takie jak rejestracja mierzonych wartości.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83