Pomiar ciśnienia

Pomiar ciśnienia

Aby procesy przebiegały w sposób bezpieczny dla produktu i energooszczędny, brzeczka może być również gotowana pod ciśnieniem w niższych temperaturach. Oznacza to, że do monitorowania ciśnienia konieczny jest przetwornik ciśnienia, który jest dostosowany do podwyższonych temperatur medium.

Dane procesowe
Nadciśnienie 0,2 do 0,3 bar
Temperatura ok. 100 °C

Rekomendowane rozwiązanie do monitorowania ciśnienia

Wysokie ciśnienie dla delikatnego wrzenia brzeczki

Nasze rozwiązanie w zakresie monitorowania ciśnienia

Podobnie jak w szybkowarze, w kotle warzelnym chmiel poddawany jest delikatnej obróbce pod wysokim ciśnieniem i w niższych temperaturach. W ten sposób można uzyskać pożądany aromat. Wymagane ciśnienie jest kontrolowane przez przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p31, który może być stosowany przy podwyższonej temperaturze medium. JUMO DICON touch zapewnia precyzyjną regulację ciśnienia i temperatury.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83