Kontrola procesu warzenia piwa

Sterowanie pracą browaru

Dzięki JUMO mTRON T możemy zaoferować Państwu system, który jest w stanie obsłużyć wszystkie zadania z zakresu techniki pomiarowej i sterowania w warzelni. Do 9 generatorów programowych umożliwia autonomiczne sterowanie zacieraniem, filtrowaniem i gotowaniem brzeczki. Pozwala to na zacieranie następnej partii już w trakcie gotowania brzeczki. Podczas gdy programy temperaturowo-czasowe obu procesów są uruchomione, JUMO mTRON T rejestruje wszystkie wymagane dane, takie jak temperatura, ciśnienie, wartość pH, przepływ, temperatura pary i prędkość mieszania.

Dane procesowe
Temperatura wstępnego zacierania 30 do 35 °C
Temperatura zacierania 45 do 78 °C
Wartość pH 5,4 do 5,8

Rekomendowane rozwiązanie dla systemu sterowania pracą browaru

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83

Właściwe rozwiązanie dla każdej aplikacji

Kompletny system sterowania warzelnią.

Dzięki JUMO mTRON T możemy dostarczyć Państwu system, który może sprostać wszystkim zadaniom techniki pomiarowej i sterowania w warzelni. Jest to optymalne rozwiązanie w zakresie automatyzacji, szczególnie dla małych i średnich browarów. Ponadto dostarczamy Państwu niezbędne elektrody pH, czujniki temperatury i przetworniki ciśnienia, aby jakość procesu - a tym samym piwa - była zawsze doskonała.

Znajdź pasujące produkty