Monitorowanie temperatury w kadzi filtracyjnej

Monitorowanie temperatury

Dla efektywnego przebiegu procesu filtracji w kadzi istotna jest również temperatura zacieru. Dzieje się tak dlatego, że wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się lepkość brzeczki, co oznacza, że proces filtracji może być wykonywany szybciej. Temperatura nie powinna jednak przekraczać 80 °C, dzięki czemu enzymy (amylazy) pozostają aktywne.

Dane procesowe
Temperatura filtracji maks. 80 °C

Rekomendowane rozwiązanie monitorowania temperatury

Idealna temperatura zapewnia odpowiednią lepkość brzeczki i aktywność enzymów

Nasze rozwiązanie w zakresie monitorowania temperatury

Elektroniczny przełącznik temperatury JUMO DELOS T utrzymuje stałą temperaturę w kadzi filtracyjnej. Dzięki regulacji temperatury, lepkość zacieru jest utrzymywana na jak najniższym poziomie, co przyspiesza proces filtracji. Jednak przede wszystkim higieniczny czujnik temperatury z zestykami przełącznymi gwarantuje, że temperatura 80 °C nie zostanie przekroczona, aby enzym (amylaza) pozostał aktywny, co jest niezbędne w tym procesie.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83