Monitorowanie różnicy ciśnień w kadzi filtracyjnej

Monitorowanie ciśnienia różnicowego

Filtracja brzeczki w klasycznej kadzi filtracyjnej jest zasadniczo mechaniczną metodą, w której warstwa filtracyjna powstaje z łusek poprzez ukierunkowaną recyrkulację zacieru. Następnie zacier jest przez niego filtrowany. Aby proces ten był efektywny, masę filtracyjną można w sposób celowy rozluźnić za pomocą noży. Wysokość noży i prędkość ruchu najlepiej jest kontrolować na podstawie różnicy ciśnień.

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru różnicy ciśnień

Optymalny przepływ przy odpowiednim ciśnieniu

Nasze rozwiązanie w zakesie pomiaru różnicy ciśnień w kadzi filtracyjnej

Przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p20 DELTA, który jest odpowiedni do zastosowań w procesach związanych z produkcją żywności, gwarantuje precyzyjny pomiar różnicy ciśnień. Dzięki niemu można zoptymalizować regulację wysokości noży, a także prędkości przepływu w kadzi filtracyjnej w celu zapewnienia doskonałej jakości zacieru i piwa.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83