Kadź filtracyjna

Podczas procesu zacierania łuski słodu, zużyte ziarno oddziela się od brzeczki. Tutaj zużyte ziarno działa jak filtr. Zacier jest przepompowywany i recyrkulowany w obiegu do momentu powstania warstwy filtracyjnej z łusek. Mieszadło jest sterowane na podstawie różnicy ciśnień, dzięki czemu filtracja jest efektywna.

Rekomendowane produkty dla Twojej aplikacji

Optymalne warunki dla procesu filtracji brzeczki

Rozwiązania z zakresu monitorowania ciśnienia i temperatury

Optymalny proces filtracji brzeczki w kadzi filtracyjnej zakłada sterowanie mieszadłem na podstawie różnicy ciśnień. JUMO oferuje w tym celu niezawodną i w pełni higieniczną technologię pomiaru ciśnienia. Równocześnie w celu zapewnienia optymalnych procesów fermentacji monitorowana jest stale temperatura. Zmierzone wartości są podstawą do zautomatyzowanego sterowania całym procesem w warzelni, co zapewnia stałą, wysoką jakość piwa.