Monitorowanie temperatury w zbiorniku fermentacyjnym i magazynowym

Monitoring temperatury

W celu przeprowadzenia fermentacji, dla optymalnej pracy drożdży brzeczka musi mieć temperaturę od 4 do 10 °C. Ponieważ w procesie fermentacji wytwarza się ciepło, aby utrzymać temperaturę na optymalnym poziomie dla komórek drożdży, zbiorniki fermentacyjne muszą być odpowiednio chłodzone.

Dane procesowe
Temperatura początkowa 5 do 6° C
Temperatura maksymalna 8 do 15 °C
Chłodzenie 4 do 5 °C

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru temperatury fermentacji

Optymalna temperatura fermentacji

Nasze rozwiązanie w zakresie pomiaru temperatury

Chłodzenie w zbiorniku fermentacyjnym i magazynowym wymaga precyzyjnego pomiaru temperatury i jej regulacji w celu skompensowania ciepła wytwarzanego podczas fermentacji i utrzymania optymalnej temperatury dla rozwoju drożdży. W tym przypadku polecamy rezystancyjne czujniki temperatury w wykonaniu higienicznym i kompaktowy regulator JUMO diraTRON.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83