Pomiar temperatury w zbiorniku fermentacyjnym i magazynowym

Pomiar temperatury i ciśnienia

W zbiornikach cylindryczno-stożkowych dostępnych jest kilka stref chłodzenia zapewniających cyrkulację zielonego piwa podczas jego przechowywania przy zastosowaniu różnych temperatur. W procesie tym konieczny jest pomiar i dokładna regulacja temperatury poszczególnych stref chłodzenia. W celu kontroli szczelności niezbędne jest dokonanie pomiaru ciśnienia w rurociągach obiegu chłodniczego.

Rekomendowane rozwiązanie do pomiaru temperatury i ciśnienia w zbiorniku chłodzącym

Optymalne warunki w strefie chłodzenia

Nasze rozwiązanie w zakresie monitorowania temperatury i ciśnienia

Temperatura w strefach chłodzenia zbiornika fermentacyjnego i magazynującego musi być dokładnie taka sama, dlatego jest ona mierzona i regulowana za pomocą rezystancyjnego czujnika temperatury oraz czujnika temperatury JUMO dTRANS T1000 w połączeniu z kompaktowym regulatorem JUMO diraTRON. Dodatkowo, za pomocą przetwornika ciśnienia JUMO dTRANS p30 można monitorować ciśnienie w rurociągach w celu zapewnienia jego szczelności.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83