Zbiornik fermentacyjny i magazynowy

Podczas fermentacji do brzeczki dodawana jest określona ilość drożdży. Na początku fermentacji drożdże są dobrze napowietrzane, a następnie poddawane fermentacji - w optymalnej dla nich temperaturze. Podczas późniejszego przechowywania drożdże są zbierane, a młode piwo jest przechowywane przez określony czas w określonej temperaturze, zależnej od rodzaju piwa.

Rekomendowane produkty dla Twojego rozwiązania

Najlepsze warunki do fermentacji i przechowywania

Nasze kompleksowe rozwiązanie dla zbiorników fermentacyjnych i magazynowych

Oprócz standardowego pomiaru poziomu w zbiorniku, dla drożdży i procesu fermentacji, w zależności od rodzaju piwa, kluczowe znaczenie ma precyzyjny pomiar i regulacja temperatury. Odpowiednie wartości temperatury muszą być utrzymywane również podczas przechowywania. Pomiar ciśnienia odgrywa również znaczącą rolę w strefach chłodzenia w zbiorniku.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83