Monitorowanie temperatury spalin

Monitorowanie temperatury gazów spalinowych

Wspólnym trybem pracy kotłów na paliwa stałe jest praca biwalentna z kotłem kondensacyjnym. W tym przypadku zadaniem czujnika temperatury spalin jest zapewnienie, że do wytwarzania energii wykorzystywany jest tylko jeden system w danym czasie.

Termostat do monitorowania spalin

Przegląd prospektów dla pomiarów temperatury

Bezpieczny monitoring spalin

JUMO heatTHERM-AT to najlepsze rozwiązanie

Termostat JUMO heatTHERM-AT jest stosowany jako monitor temperatury spalin (ATW) dedykowany do precyzyjnego pomiaru temperatury spalin i niezawodnego wyłączania systemu. Został on optymalnie zaprojektowany pod nowe typy kotłów. W przypadku osiągnięcia temperatury spalin 80°C w biwalentnej pracy kotła na paliwo stałe i kotła kondensacyjnego, ten ostatni jest blokowany za pomocą monitora temperatury ATW.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83