Lokalna stacja przesyłowa ciepła i podłączenie do domu

Pomiar temperatury

W rejestrowaniu kosztów zużycia energii za pomocą licznika ciepła lub chłodzenia pomiar temperatury odgrywa kluczową rolę. Czujniki temperatury w przepływie i na powrocie są sparowane ze specjalną procedurą i rejestrują najmniejsze różnice temperatur. Zarówno sama produkcja jak i czujniki temperatury przeznaczone do liczników chłodu i ciepłomierzy spełniają wymagania europejskiej dyrektywy MID.

Nasze rozwiązania dla pomiaru temperatury

Przegląd prospektów dla pomiarów temperatury

Doskonale skoordynowane

Optymalny pomiar ilości ciepła dzięki parowanym czujnikom temperatury JUMO

Zarówno w przypadku wykonania z głowicą przyłączeniową, jak i z kablem przyłączeniowym, parowane termometry rezystancyjne z serii JUMO HEATtemp są optymalnie do siebie dopasowane. Czujniki temperatury RTD zostały specjalnie opracowane do wykrywania najdrobniejszych różnic temperatur w licznikach ciepła i chłodu, takich jak te stosowane w stacjach przesyłowych ciepłownictwa komunalnego.

Twoja osoba kontaktowa


Menedżer Segmentu Rynku Sondy Temperaturowe do Ciepłomierzy

Daniel Bott +49 661 6003 9581 +49 661 6003 9581