Klimatyzator i pompa ciepła rozwiązania pomiarowe JUMO

Ochrona przeciwzamrożeniowa

Zabezpieczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed kondensacją i uszkodzeniami spowodowanymi mrozem jest bardzo istotną kwestią. Przygotowaliśmy w tym celu optymalne rozwiązanie oparte na termostacie serii JUMO frostTHERM-AT, który został opracowany specjalnie dla tego zastosowania.

Rekomendowane rozwiązania przeciwzamrożeniowe

Przegląd prospektów dla pomiarów temperatury

Proste rozwiązanie dla ochrony przed skutkami niskich temperatur

Termostat przeciwzamrożeniowy JUMO

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora jest chroniona przed kondensacją i uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz za pomocą specjalnego termostatu zabezpieczającego przed zamarzaniem. Dzięki linii kapilarnej ułożonej meandrycznie nad jednostką zewnętrzną JUMO frostTHERM-AT/-DR reaguje z odległości 30 cm. Jeśli na takiej odległości wystąpi wstępnie ustawiona temperatura, termostat włącza lub wyłącza urządzenie grzewcze.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83