Klimatyzator i pompa ciepła rozwiązania pomiarowe JUMO

Ochrona przeciwzamrożeniowa

Zabezpieczenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed kondensacją i uszkodzeniami spowodowanymi mrozem jest bardzo istotną kwestią. Przygotowaliśmy w tym celu optymalne rozwiązanie oparte na termostacie serii JUMO frostTHERM-AT, który został opracowany specjalnie dla tego zastosowania.

Rekomendowane rozwiązania przeciwzamrożeniowe

Proste rozwiązanie dla ochrony przed skutkami niskich temperatur

Termostat przeciwzamrożeniowy JUMO

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora jest chroniona przed kondensacją i uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz za pomocą specjalnego termostatu zabezpieczającego przed zamarzaniem. Dzięki linii kapilarnej ułożonej meandrycznie nad jednostką zewnętrzną JUMO frostTHERM-AT/-DR reaguje z odległości 30 cm. Jeśli na takiej odległości wystąpi wstępnie ustawiona temperatura, termostat włącza lub wyłącza urządzenie grzewcze.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Paweł Czelny +48 71 339 32 93 +48 71 339 32 93