Hand beim Diesel tanken

Właściwe medium w zbiorniku?

Studium przypadku - pomiar poziomu

Monitorowanie poziomu w zbiornikach na olej napędowy

Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego średnia cena oleju napędowego dla konsumentów końcowych wzrosła o ponad 18 procent w latach 2016-2019. Dla operatorów stacji paliw, perspektywiczny zakup i przechowywanie paliw ma sens, celem zwiększenia efektywności ekonomicznej. Dość rzadkie, ale jednak realne niebezpieczeństwo polega na tym, że woda może dostać się do zbiornika pojazdu podczas normalnego procesu tankowania. Rozwiązanie JUMO w zakresie pomiaru poziomu napełnienia skutecznie eliminuje ten problem.

Wyzwanie

Jak to możliwe, że mieszanka wodno-olejowa wypływa z kranu na stacji paliw? W ostatnich latach wielokrotnie zdarzało się, zwłaszcza podczas silnych opadów deszczu, że woda przenikała do podziemnych zbiorników na olej napędowy lub benzynę i zanieczyszczała je.

Silniki nie znoszą tego zbyt dobrze. Ponieważ te dwie ciecze nie mieszają się i w układzie wtryskowym znajduje się tylko pewna ilość oleju napędowego, silnik może się uruchomić na krótki czas i zaprzestać pracy po krótkim odcinku. Woda opada na dno zbiornika i jest najpierw zasysana przez pompę. Może to prowadzić do znacznych szkód w pojeździe. Cały układ paliwowy musi zostać oczyszczony, a filtry wymienione.

Aby temu zapobiec, producent systemów zbiorników na olej napędowy zlecił JUMO znalezienie kompleksowego rozwiązania. Poziom napełnienia zbiornika na olej napędowy miał być mierzony w sposób ciągły, aby wyświetlać komunikaty dotyczące napełniania i realizować sterowanie pompą. Równocześnie miał być zastosowany pomiar poziomu granicznego w celu wykrycia przedostawania się wody.


Seria JUMO NESOS z różnymi przełącznikami pływakowymi

Podejście do rozwiązania


Rozwiązanie zastosowane przez JUMO opiera się na połączeniu serii produktów JUMO NESOS. Przełącznik pływakowy i czujnik poziomu zostały zintegrowane w jednym produkcie, dzięki czemu instalacja jest możliwa również tylko przez otwór w zbiorniku. Ponadto seria produktów posiada niezbędne dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.


Innowacyjne rozwiązanie łączone


Przełącznik pływakowy wykorzystuje różne gęstości wody i oleju napędowego. Został on zaprojektowany tak, aby unosił się na styku wody i oleju napędowego, umożliwiając w ten sposób sygnalizację alarmu. W przypadku zastosowania do zbiorników na olej napędowy przełącznik pływakowy JUMO NESOS jest specjalną konstrukcją o całkowitej długości ponad 4 m. Mierząc poziom napełnienia, operator stacji paliw może określić aktualny poziom oleju napędowego, jak również średnie zużycie, aby ekonomicznie i z wyprzedzeniem zaplanować swoje zapotrzebowanie.

Ponadto czujniki poziomu JUMO NESOS oferują quasi ciągły sygnał standardowy 4 do 20 mA w zakresie temperatur od -52 do 180°C. Rozdzielczość wynosi do 5,5 mm. Opcjonalnie dostępne są warianty z czujnikami temperatury Pt100 lub Pt1000 oraz z przełącznikiem temperatury, przetwornikiem temperatury i wyświetlaczem.


System automatyki do sterowania instalacją


Kompletna kontrola systemu może być osiągnięta dzięki skalowalnemu systemowi pomiaru, sterowania i automatyzacji JUMO mTRON T. Modułowa koncepcja ze zmiennymi modułami wejść i wyjść w połączeniu z wydajnymi panelami operatorskimi jest tak samo przekonywująca w zakresie akwizycji wartości pomiarowych, jak i w przypadku złożonych zadań sterowania i wyrafinowanych rozwiązań automatyki. Szczególnie wysokiej jakości, uniwersalne wejścia analogowe dla wielu różnych oraz sprawdzony od lat algorytm sterowania JUMO zapewniają wysoką niezawodność procesu i największą możliwą przejrzystość. Do niezbędnego alarmowania online wykorzystywany jest moduł wejść cyfrowych. Dzięki temu użytkownik może otrzymywać informacje pocztą elektroniczną na swój smartfon.

Cyfrowy wyświetlacz JUMO diraVIEW informuje o usterkach bezpośrednio przy zbiorniku. Już podstawowy przyrząd z tej serii wyposażony jest w wejście analogowe, 2 wejścia binarne, 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wyjścia logiczne i zasilanie dla przetworników dwuprzewodowych. 3 gniazda rozszerzeń mogą być wyposażone w dodatkowe wejścia i wyjścia oraz interfejsy. Teksty alarmowe są sygnalizowane w sposób szczególnie widoczny poprzez zmianę koloru z zielonego na czerwony.

Wskaźniki cyfrowe JUMO diraVIEW

Wskaźniki cyfrowe serii JUMO diraVIEW w różnych formatach

System pomiarów, sterowania i automatyki z HMI JUMO mTRON T

System pomiarów, sterowania i automatyki z HMI do monitorowania zbiorników JUMO mTRON T

Rezultat projektu

Monitoring poziomu został zrealizowany zgodnie z wymaganiami. Kombinacja przełącznika pływakowego i przetwornika poziomu z serii JUMO NESOS zapewnia precyzyjny punktowy i ciągły pomiar poziomu. Sygnalizuje on, kiedy należy napełnić zbiornik i alarmuje, jeśli do zbiornika dostanie się woda. Alarm online jest wyzwalany przez system pomiaru, sterowania i automatyki JUMO mTRON T, który steruje również pompami. Ponadto, kolorowe teksty alarmów są wyświetlane bezpośrednio na zbiorniku za pomocą cyfrowego wyświetlacza wskaźnika JUMO diraVIEW.