Insert your alternative text
Historia sukcesu – zaawansowane technologie spalania przemysłowego

Kontrolowane procesy spalania przemysłowego

ICAM Industriële brandertechniek z siedzibą w Mijdrecht w Holandii jest specjalistą w zakresie zaawansowanej technologii palników i dostarcza szeroką gamę produktów, usług i instalacji na zamówienie do zastosowań przemysłowych. Dostarcza palniki gazowe do pieców muflowych, kabin lakierniczych i pieców suszarniczych; palniki olejowe i różne komponenty. Specjalnie dla pieca do pirolizy, ICAM we współpracy z PYROX poszukiwał systemu automatyzacji z wystarczającą swobodą w zakresie możliwości regulacji.

Zadanie

Piroliza znana jest również jako krakowanie lub sucha destylacja. Jest to proces, w którym materiał organiczny jest rozkładany poprzez podgrzanie go do wysokiej temperatury. Zakres temperatur wynosi od 200 do 900 °C, bez możliwości dostania się tlenu. Powoduje to, że duże cząsteczki ulegają rozpadowi i stają się coraz mniejsze. Jest to przeciwieństwo spalania, które odbywa się przy obecności i zużyciu tlenu. Praktycznym zastosowaniem pirolizy jest program czyszczenia niektórych nowoczesnych pieców, który usuwa wszystkie zbrylone pozostałości w temperaturze do 518°C. Krakowanie oleju jest również procesem pirolizy.


Piec do pirolizy ICAM/PYROX

Piec ICAM/PYROX jest używany przez klienta do recyklingu urządzeń. Wiele urządzeń przemysłowych musi zostać pozbawionych pozostałości farb i lakierów, jak również uporczywych smarów lub zanieczyszczeń w celu poddania ich recyklingowi. Piroliza nadaje się idealnie do usuwania takich zanieczyszczeń. Podczas tego procesu piec musi być ustawiony na określoną temperaturę.

Do procesu wypalania konieczne jest wykonanie kilku kroków. Na początku wszystkie niezbędne siłowniki i wejścia są sprawdzane przez system automatyki pod kątem błędów. Jeśli nie ma komunikatów o błędach, uruchamiany jest kolejny krok programu, powietrze w piecu i komorze dopalania jest przez krótki czas wentylowane, po czym komora dopalania jest ogrzewana.

Po osiągnięciu żądanej temperatury uruchamiany jest palnik pieca. Temperatura pieca będzie podążać za wartością ustawioną w programie technologicznym. Gdy palnik pieca zostanie wyłączony, dopalacz będzie palił się jeszcze przez znaczny czas, aby zagwarantować czyste powietrze. Gdy wszystkie palniki zostaną wyłączone, można otworzyć otwory wentylacyjne, aby schłodzić produkt w piecu, aż do osiągnięcia ustawionych temperatur. Po ich osiągnięciu wentylator zatrzymuje się i proces zostaje zakończony.

Piec do pyrolizy ze sterownikiem PLC mTRON T w zabudowie

Piec do pyrolizy ze sterownikiem PLC mTRON T w zabudowie

Schematyczne przedstawienie procesu pirolizy

Schematyczne przedstawienie procesu pirolizy

Podejście do rozwiązania

Nie ulega wątpliwości, że przemysłowe procesy spalania muszą być kontrolowane. Dla aplikacji w ICAM poszukiwano systemu automatyki z możliwościami adaptacji do potrzeb klienta, aby kontrolować, monitorować, regulować i rejestrować cały proces spalania. Sterownik PLC JUMO mTRON T zapewnia możliwość wyboru różnych poziomów użytkownika.

Elastyczność w dokonywaniu dostosowań skłoniła ICAM do podjęcia decyzji o współpracy z JUMO. I tak, z poziomu operatora systemu mTRON T klient może sterować piecem, z poziomu menedżera można regulować ustawienia pieca, a z poziomu mistrza użytkownik ma uprawnienia do zmiany ustawień użytkownika i obsługi komponentów w trybie ręcznym.

Dla indywidualnych zastosowań sterowania, system automatyki JUMO mTRON T posiada sterownik PLC (CoDeSys V3), sterownik programowy, funkcje kontroli wartości granicznych oraz moduły matematyczne i logiczne. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz konfiguracja wartości mierzonych i funkcji sterowania odbywa się w programie Setup.

Użytkownik pieca ICAM może w prosty sposób zmodyfikować istniejący program lub samodzielnie stworzyć nowy za pomocą edytorów programów CoDeSys zgodnie z IEC 61131-3. Dzięki temu znacznie zwiększa się wydajność procesu.

Ponieważ nie tylko temperatura pieca, ale także ciśnienie powietrza, ciśnienie gazu i ciśnienie wody wbudowanego systemu gaszenia muszą być regulowane, stosowane są także różne czujniki przemysłowe firmy JUMO.

Ograniczniki i monitory temperatury bezpieczeństwa JUMO zostały zastosowane oprócz systemu mTRON T do monitorowania maksymalnej temperatury pieca, ochrony termicznej wewnętrznego systemu wentylacji oraz systemu wykrywania wycieków gazu.

Wynik projektu

Dla aplikacji w ICAM, firma szukała systemu automatyki z możliwościami dostosowania do potrzeb klienta, aby kontrolować, monitorować, regulować i rejestrować cały proces spalania. JUMO mTRON T zapewnia możliwość wyboru różnych poziomów użytkownika.