Studium przypadku - szklarnia

Świeża woda dla cebulek tulipanów

Firma KaRo z Zwaagdijk w Holandii dostarcza nowoczesną technologię elektryczną i wodną zarówno dla ogrodnictwa szklarniowego, jak i dla upraw na wolnym powietrzu, takich jak uprawa owoców i roślin. Szkółka cebulek kwiatowych Karel Bolbloemen B.V. zleciła północnoholenderskiej firmie dostawę rozwiązania dedykowanego do regulacji nawozów i dezynfekcji wody technologicznej. Dlaczego? Podczas wzrostu, cebulki tulipanów znajdują się w wodzie, która musi być regularnie odnawiana.

Wyzwanie

Aby cebulki kwiatowe dobrze się rozwijały, w wodzie muszą być obecne bardzo specyficzne warunki. W celu ich zapewnienia niezbędny jest prawidłowy pomiar i kontrola różnych parametrów. Na przykład, dla prawidłowego nawożenia niezbędna jest dokładna kontrola przewodności i wartości pH. Ponadto dla producentów w ogrodnictwie ustanowiono wytyczne dotyczące dezynfekcji wody technologicznej. Wytyczne dotyczące odprowadzania wód procesowych mają na celu uniknięcie emisji czynników szkodliwych w wodach powierzchniowych, ściekach i wodach gruntowych oraz zapobieganie zanieczyszczeniu. Dlatego muszą być one ściśle przestrzegane.

Dalsze wymagania dotyczyły monitorowania poziomu zbiorników buforowych oraz cyfrowego podłączenia techniki pomiarowej i kontrolnej. Ponieważ zarówno firma ogrodnicza jak i KaRo chcieli mieć zdalny wgląd w przebieg procesu jednym z kluczowych aspektów było zapewnienie zdalnego dostępu do danych pomiarowych.

System nawadniania cebulek tulipanów w szklarni

System nawadniania cebulek tulipanów w szklarni

Cebulki tulipanów potrzebują czystej wody i precyzyjnie dozowanego nawozu

Cebulki tulipanów potrzebują czystej wody i precyzyjnie dozowanego nawozu

Podejście do rozwiązania

Dzięki licznym wejściom, funkcjom kontrolnym i cyfrowym interfejsom, wielokanałowe urządzenie pomiarowe JUMO AQUIS touch S jest optymalnym rozwiązaniem dla tego konkretnego zastosowania. Nasza firma dostarczyła różnego rodzaju elektrody do pomiaru wartości redoks i pH, chloru i przewodności, a także czujnik poziomu przeznaczony do monitorowania napełnienia zbiornika buforowego.

W ścisłej współpracy z hodowcą, odpowiednie dane i wartości zostały ustalone na miejscu i przetworzone w modułowym analizatorze JUMO AQUIS touch S. Podłączone czujniki mierzą odpowiednie zmienne w wodzie procesowej, a JUMO AQUIS touch S wyposażony w zintegrowany rejestrator i regulator w pełni automatycznie steuje właściwym dozowaniem środków dezynfekujących i nawozów. Poziom w zbiorniku buforowym jest również na bieżąco monitorowany.


Stacja dezynfekcji KaRo w szkółce Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS touch S kontroluje dezynfekcję w szkółce © KaRo B.V.

Zbiorniki buforowe z regulacją za pomocą JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Zbiorniki buforowe z regulacją za pomocą JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Rezultat projektu

Dzięki JUMO AQUIS touch S gospodarstwo ogrodnicze Karela posiada centralną platformę do wyświetlania i kontroli jakości wody. Dzięki dużemu 5,5-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi zapewnia on wyraźny przegląd całego procesu uzdatniania wody w ogrodzie z cebulkami kwiatów. Router IXON został podłączony do JUMO AQUIS touch S w celu zdalnego połączenia. W ten sposób woda procesowa może być kontrolowana w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca przez komputer, tablet lub smartfon.


Studium przypadku - szklarnia

Świeża woda dla cebulek tulipanów

Firma KaRo z Zwaagdijk w Holandii dostarcza nowoczesną technologię elektryczną i wodną zarówno dla ogrodnictwa szklarniowego, jak i dla upraw na wolnym powietrzu, takich jak uprawa owoców i roślin. Szkółka cebulek kwiatowych Karel Bolbloemen B.V. zleciła północnoholenderskiej firmie dostawę rozwiązania dedykowanego do regulacji nawozów i dezynfekcji wody technologicznej. Dlaczego? Podczas wzrostu, cebulki tulipanów znajdują się w wodzie, która musi być regularnie odnawiana.

Wyzwanie

Aby cebulki kwiatowe dobrze się rozwijały, w wodzie muszą być obecne bardzo specyficzne warunki. W celu ich zapewnienia niezbędny jest prawidłowy pomiar i kontrola różnych parametrów. Na przykład, dla prawidłowego nawożenia niezbędna jest dokładna kontrola przewodności i wartości pH. Ponadto dla producentów w ogrodnictwie ustanowiono wytyczne dotyczące dezynfekcji wody technologicznej. Wytyczne dotyczące odprowadzania wód procesowych mają na celu uniknięcie emisji czynników szkodliwych w wodach powierzchniowych, ściekach i wodach gruntowych oraz zapobieganie zanieczyszczeniu. Dlatego muszą być one ściśle przestrzegane.

Dalsze wymagania dotyczyły monitorowania poziomu zbiorników buforowych oraz cyfrowego podłączenia techniki pomiarowej i kontrolnej. Ponieważ zarówno firma ogrodnicza jak i KaRo chcieli mieć zdalny wgląd w przebieg procesu jednym z kluczowych aspektów było zapewnienie zdalnego dostępu do danych pomiarowych.

System nawadniania cebulek tulipanów w szklarni

System nawadniania cebulek tulipanów w szklarni

Cebulki tulipanów potrzebują czystej wody i precyzyjnie dozowanego nawozu

Cebulki tulipanów potrzebują czystej wody i precyzyjnie dozowanego nawozu

Podejście do rozwiązania

Dzięki licznym wejściom, funkcjom kontrolnym i cyfrowym interfejsom, wielokanałowe urządzenie pomiarowe JUMO AQUIS touch S jest optymalnym rozwiązaniem dla tego konkretnego zastosowania. Nasza firma dostarczyła różnego rodzaju elektrody do pomiaru wartości redoks i pH, chloru i przewodności, a także czujnik poziomu przeznaczony do monitorowania napełnienia zbiornika buforowego.

W ścisłej współpracy z hodowcą, odpowiednie dane i wartości zostały ustalone na miejscu i przetworzone w modułowym analizatorze JUMO AQUIS touch S. Podłączone czujniki mierzą odpowiednie zmienne w wodzie procesowej, a JUMO AQUIS touch S wyposażony w zintegrowany rejestrator i regulator w pełni automatycznie steuje właściwym dozowaniem środków dezynfekujących i nawozów. Poziom w zbiorniku buforowym jest również na bieżąco monitorowany.


Stacja dezynfekcji KaRo w szkółce Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS touch S kontroluje dezynfekcję w szkółce © KaRo B.V.

Zbiorniki buforowe z regulacją za pomocą JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Zbiorniki buforowe z regulacją za pomocą JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Rezultat projektu

Dzięki JUMO AQUIS touch S gospodarstwo ogrodnicze Karela posiada centralną platformę do wyświetlania i kontroli jakości wody. Dzięki dużemu 5,5-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi zapewnia on wyraźny przegląd całego procesu uzdatniania wody w ogrodzie z cebulkami kwiatów. Router IXON został podłączony do JUMO AQUIS touch S w celu zdalnego połączenia. W ten sposób woda procesowa może być kontrolowana w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca przez komputer, tablet lub smartfon.