Studium przypadku - szklarnia

Świeża woda dla cebulek tulipanów

Firma KaRo z Zwaagdijk w Holandii dostarcza nowoczesną technologię elektryczną i wodną zarówno dla ogrodnictwa szklarniowego, jak i dla upraw na wolnym powietrzu, takich jak uprawa owoców i roślin. Szkółka cebulek kwiatowych Karel Bolbloemen B.V. zleciła północnoholenderskiej firmie dostawę rozwiązania dedykowanego do regulacji nawozów i dezynfekcji wody technologicznej. Dlaczego? Podczas wzrostu, cebulki tulipanów znajdują się w wodzie, która musi być regularnie odnawiana.

Wyzwanie

Aby cebulki kwiatowe dobrze się rozwijały, w wodzie muszą być obecne bardzo specyficzne warunki. W celu ich zapewnienia niezbędny jest prawidłowy pomiar i kontrola różnych parametrów. Na przykład, dla prawidłowego nawożenia niezbędna jest dokładna kontrola przewodności i wartości pH. Ponadto dla producentów w ogrodnictwie ustanowiono wytyczne dotyczące dezynfekcji wody technologicznej. Wytyczne dotyczące odprowadzania wód procesowych mają na celu uniknięcie emisji czynników szkodliwych w wodach powierzchniowych, ściekach i wodach gruntowych oraz zapobieganie zanieczyszczeniu. Dlatego muszą być one ściśle przestrzegane.

Dalsze wymagania dotyczyły monitorowania poziomu zbiorników buforowych oraz cyfrowego podłączenia techniki pomiarowej i kontrolnej. Ponieważ zarówno firma ogrodnicza jak i KaRo chcieli mieć zdalny wgląd w przebieg procesu jednym z kluczowych aspektów było zapewnienie zdalnego dostępu do danych pomiarowych.

System nawadniania cebulek tulipanów w szklarni

System nawadniania cebulek tulipanów w szklarni

Cebulki tulipanów potrzebują czystej wody i precyzyjnie dozowanego nawozu

Cebulki tulipanów potrzebują czystej wody i precyzyjnie dozowanego nawozu

Podejście do rozwiązania

Dzięki licznym wejściom, funkcjom kontrolnym i cyfrowym interfejsom, wielokanałowe urządzenie pomiarowe JUMO AQUIS touch S jest optymalnym rozwiązaniem dla tego konkretnego zastosowania. Nasza firma dostarczyła różnego rodzaju elektrody do pomiaru wartości redoks i pH, chloru i przewodności, a także czujnik poziomu przeznaczony do monitorowania napełnienia zbiornika buforowego.

W ścisłej współpracy z hodowcą, odpowiednie dane i wartości zostały ustalone na miejscu i przetworzone w modułowym analizatorze JUMO AQUIS touch S. Podłączone czujniki mierzą odpowiednie zmienne w wodzie procesowej, a JUMO AQUIS touch S wyposażony w zintegrowany rejestrator i regulator w pełni automatycznie steuje właściwym dozowaniem środków dezynfekujących i nawozów. Poziom w zbiorniku buforowym jest również na bieżąco monitorowany.


Stacja dezynfekcji KaRo w szkółce Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS touch S kontroluje dezynfekcję w szkółce © KaRo B.V.

Zbiorniki buforowe z regulacją za pomocą JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Zbiorniki buforowe z regulacją za pomocą JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Rezultat projektu

Dzięki JUMO AQUIS touch S gospodarstwo ogrodnicze Karela posiada centralną platformę do wyświetlania i kontroli jakości wody. Dzięki dużemu 5,5-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi zapewnia on wyraźny przegląd całego procesu uzdatniania wody w ogrodzie z cebulkami kwiatów. Router IXON został podłączony do JUMO AQUIS touch S w celu zdalnego połączenia. W ten sposób woda procesowa może być kontrolowana w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca przez komputer, tablet lub smartfon.


Erfolgsgeschichte Gewächshaus

Frisches Wasser für Tulpenzwiebeln

Die Firma KaRo aus dem niederländischen Zwaagdijk liefert moderne Elektro- und Wasser­technik sowohl für den Gewächs­haus­garten­bau als auch für Freiland­kulturen, wie Obst- und Pflanzenbau­betriebe. Von der Blumen­zwiebelgärtnerei Karel Bolbloemen B.V. wurde das nord­holländische Unternehmen beauftragt, eine Lösung für die Regulierung der Dünge­mittel und die Desinfektion des Prozess­wassers zu liefern. Schließlich befinden sich Tulpen­zwiebeln während ihres Wachstums im Wasser, das regelmäßig erneuert werden muss.

Aufgabenstellung

Für das gute Gedeihen von Blumenzwiebeln müssen im Wasser ganz bestimmte Bedingungen herrschen. Um diese zu gewährleisten, sind die korrekte Messung und Kontrolle verschiedener Parameter unerlässlich. Zum Beispiel ist es für die richtige Düngung essentiell, Leitfähigkeit und pH-Wert genau zu steuern. Außerdem wurde für Erzeuger im Gartenbau eine Richtlinie zur Desinfektion von Prozesswasser festgelegt. Richtlinien für die Einleitung von Prozesswasser haben das Ziel, Emissionen in Oberflächengewässern, Abwasserkanälen und im Grundwasser zu vermeiden und eine Kontamination zu verhindern. Sie sind deshalb unbedingt einzuhalten.

Weitere Anforderungen waren die Füllstandüberwachung der Puffertanks sowie die digitale Anbindung der Mess- und Regeltechnik. Denn sowohl die Gärtnerei als auch KaRo wünschten einen Remote-Einblick in den Prozessablauf.

Bewässerungsanlage im Gewächshaus für Tulpenzwiebeln

Bewässerungsanlage im Gewächshaus für Tulpenzwiebeln

Tulpenzwiebeln im Gewächshaus

Tulpenzwiebeln brauchen sauberes Wasser und präzise dosierte Düngung

Lösungsansatz

Das Mehrkanalmessgerät JUMO AQUIS touch S stellt mit seinen zahlreichen Eingängen, Steuerfunktionen und digitalen Schnittstellen die optimale Lösung für die Anwendung ist. Zur Messung von Redox- und pH-Wert, Chlor und Leitfähigkeit lieferte JUMO die verschiedenen Elektroden sowie einen Füllstandsensor für die Überwachung des Pufferspeichers.

Gemeinsam mit dem Züchter wurden vor Ort die relevanten Werte ermittelt und im JUMO AQUIS touch S verarbeitet. Die angeschlossenen Sensoren messen die jeweiligen Größen im Prozesswasser und der JUMO AQUIS touch S regelt vollautomatisch die richtige Dosierung von Desinfektion und Düngung. Zusätzlich wird der Füllstand im Pufferspeicher überwacht.

Desinfektionsanlage von KaRo in der Gärtnerei Karel © KaRo B.V.

JUMO AQUIS tocuch S steuert die Desinfektion in der Gärtnerei © KaRo B.V.

Puffertanks mit Steuerungstechnik in der Blumengärtnerei Karel © KaRo B.V.

Puffertanks mit der Steuerung durch den JUMO AQUIS touch S © KaRo B.V.

Projektergebnis

Mit dem JUMO AQUIS touch S verfügt die Blumenzwiebelgärtnerei Karel über eine zentrale Plattform zur Anzeige und Steuerung der Wasserqualität. Über das große 5,5-Zoll-Farbdisplay bietet er eine übersichtliche Darstellung der gesamten Wasseraufbereitung im Blumenzwiebelgarten. Für die Remote-Verbindung wurde ein IXON-Router am JUMO AQUIS touch S angeschlossen. So kann das Prozesswasser jederzeit und überall per PC, Tablet oder Smartphone kontrolliert werden.