Schornstein
Studium przypadku: Oczyszczanie gazów spalinowych

Systemowe oczyszczanie gazów spalinowych

Procedury myjące służące do oczyszczania powietrza wylotowego są z powodzeniem stosowane w wielu sektorach przemysłu. Szkodliwe jedno- i wieloskładnikowe kompozycje powietrza wylotowego, jak również niebezpieczne dla środowiska i nacechowane zapachowo strumienie powietrza wylotowego mogą być oczyszczone. Terra-care Umwelttechnik GmbH w Recklinghausen nie tylko wykorzystuje komponenty JUMO w zakresie techniki pomiarowej i kontrolnej, ale także korzysta z usług inżynieryjnych naszej firmy.

Wyzwanie

W celu bezpiecznego i skutecznego osiągnięcia prawnie określonych limitów zanieczyszczeń firma Terra-care Umwelttechnik GmbH preferuje stosowanie systemów wielostopniowych, z absorberami i biologicznymi etapami czyszczenia. Wykorzystuje się tu z jednej strony masowe przenoszenie rozpuszczalnych składników surowego gazu i sorbentu, a z drugiej strony biodegradację wielu składników powietrza odlotowego. Ze względu na wysoki stopień separacji systemów skruberów można bezpiecznie osiągnąć i zagwarantować wartości graniczne emisji określone w TA-Luft (Techniczna Instrukcja Kontroli Jakości Powietrza) Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego lub w BImSchV (Federalne Rozporządzenie w sprawie Kontroli Emisji). Bezpieczna funkcjonalność systemu w dużym stopniu zależy od dokładnej kontroli poszczególnych parametrów pracy zainstalowanych komponentów oraz od jakości samej wody. Dlatego też cały system jest na bieżąco monitorowany i kontrolowany przez komponenty techniki pomiarowej i kontrolnej.


Zasada oczyszczania gazów spalinowych

Instalacja: JUMO AQUIS touch S

Podejście do rozwiązania

Surowy gaz jest wprowadzany do systemu płuczkowego i przepuszczany przez kolumnę. Aerozole uwięzione w oczyszczonym strumieniu powietrza wylotowego są usuwane przez demineralizator zanim zostaną doprowadzone do kolejnego etapu czyszczenia. Aby zminimalizować koszty zasobów eksploatacyjnych, rozpuszczalnik jest poddawant recyklingowi, stale kontrolowany przez technikę pomiarową i w razie potrzeby, chemicznie wyważony. Na równi z tym procesem należy uwzględnić inżynierię procesową na etapie oczyszczania biologicznego, gdzie substancje ulegające biodegradacji są redukowane przez mechanizmy konwersji mikrobakteryjnej. Jak wspomniano wcześniej, bezpieczna funkcjonalność instalacji w dużym stopniu zależy od regulowanych parametrów pracy wbudowanych komponentów oraz od jakości wody. Z tego powodu cały system jest monitorowany i kontrolowany wyłącznie przez zautomatyzowane rozwiązania techniki pomiarowej i kontrolnej JUMO. W zakładach Terra-care Umwelttechnik GmbH poszczególne etapy czyszczenia obejmują pomiar i analizę parametrów takich jak: przewodność elektryczna, temperatura wody, zawartość tlenu, wartość pH, poziom napełnienia, ciśnienie różnicowe, temperatura powietrza nawiewanego. Wartości te analizowane są przy użyciu dedykowanego urządzenia serii JUMO AQUIS touch.

Działający układ oczyszczania powietrza wylotowego

Działający układ oczyszczania powietrza wylotowego (od lewej: etap 1, etap 2, etap 3)

Wielostopniowe systemy oczyszczania powietrza wylotowego

Wielostopniowe systemy oczyszczania powietrza wylotowego

Rezultat projektu

Zespół inżynierów JUMO wspólnie z klientem na podstawie analizy wykonalności opracował arkusz specyfikacji i kartę wymagań produktowych. W ten sposób powstało indywidualne rozwiązanie systemowe, do którego wykorzystano bogate portfolio produktów JUMO w zakresie techniki pomiarowej i kontrolnej.