Industrietaucher
Studium przypadku - komora dekompresyjna

Pod wodą, pod ziemią, pod ciśnieniem

Komora dekompresyjna lub komora hiperbaryczna to pomieszczenie służące do zapobiegania i leczenia choroby dekompresyjnej - zwanej również chorobą nurków - za pomocą hiperbarycznej terapii tlenowej. Technologia sterowania JUMO wspiera holenderską firmę IHC Hytech B. V. w wyposażaniu systemów nasycania do leczenia nurków i pracowników budowy tuneli z wykorzystaniem niezbędnego do życia tlenu.

Wyzwanie

W systemach nasycania i komorach dekompresyjnych różne wartości wymagają precyzyjnego mierzenia, monitorowania i rejestrowania. Dotyczy to przede wszystkim zawartości tlenu, ciśnienia, temperatury i wilgotności. Kluczowe znaczenie mają tu również parametry obliczane na podstawie zmierzonych wartości. Przykładowo, ciśnienie cząstkowe tlenu opiera się na zmierzonych zmiennych ciśnienia i procentowej zawartości tlenu.

Kolejnym wymogiem jest wyzwolenie optycznego i akustycznego alarmu na podstawie zmierzonych wartości, posiadającego funkcję wyciszania. Ponadto, temperatura i ciśnienie powinny być wyraźnie wyświetlane.

Wszystko to wymagało znalezienia kompleksowego systemu, który w przeciwieństwie do trudnego i złożonego zadania, będzie łatwy w obsłudze i nie wymaga długiego programowania. Dodatkowo musi on być bezpieczny i stabilny, aby zaspokoić wymagające branżę morską i petrochemiczną.


Komora dekompresyjna firmy IHC Hytech B.V. © IHC Hytech B.V.

Podejście do rozwiązania

We współpracy z IHC Hytech B. V. wypracowaliśmy optymalne rozwiązanie: seria ekranowych rejestratorów JUMO LOGOSCREEN. Nasze elektroniczne rejestratory w niezawodny sposób monitorują i rejestrują mierzone wartości. Oprócz wejść analogowych i cyfrowych, rejestratory danych JUMO LOGOSCREEN oferują dużą liczbę uniwersalnych wejść pomiarowych. To właśnie ta elastyczność pomaga IHC Hytech B.V. stosować je w różnych systemach i konfiguracjach technologicznych. Dodatkowo rejestrator posiada moduły matematyczne i logiczne, za pomocą których można zaimplementować wskazane wymagania. Moduł matematyczny pozwala na obliczanie wartości wynikowych z pomiarów różnych czujników, np. wspomnianego powyżej ciśnienia cząstkowego tlenu. Moduł logiczny wyzwala alarm w zależności od potrzeb po osiągnięciu określonych wartości granicznych.

Z kolei wskaźniki cyfrowe z serii JUMO diraTRON i diraVIEW służą do przejrzystego wyświetlania i kontroli temperatury oraz ciśnienia. Matrycowy wyświetlacz dostarcza użytkownikowi dodatkowego tekstu i informacji, np. czy aktywne jest chłodzenie czy ogrzewanie.


Komora hiperbaryczna do maszyn wiercących tunele © IHC Hytech B.V.

Komora hiperbaryczna do maszyn wiercących tunele © IHC Hytech B.V.

JUMO diraVIEW i LOGOSCREEN w komorze dekompresyjnej © IHC Hytech B.V.

JUMO diraVIEW i rejestrator ekranowy LOGOSCREEN w komorze dekompresyjnej © IHC Hytech B.V.

Rezultat projektu

Dzięki inteligentnemu pozyskiwaniu i ocenie danych pomiarowych byliśmy w stanie spełnić wymagania IHC Hytech B.V.. Intuicyjne programowanie rejestratora JUMO LOGOSCREEN umożliwia szybkie i proste tworzenie nowych projektów w kilku prostych krokach. Kolejną zaletą jest to, że dane konfiguracyjne mogą być przenoszone przez pamięć USB, dzięki czemu obowiązkowe programowanie za pomocą laptopa nie jest już konieczne. Również w przypadku urządzeń serii JUMO diraTRON i diraVIEW pozytywnie zaskakuje prosta koncepcja programowania i podobnie jak w przypadku JUMO LOGOSCREEN, zapewniając znaczną oszczędność czasu.