Project resultaat

Het meten van de pH-waarde is dus van een cruciaal belang en een belangrijk onderdeel in het reinigingsproces. Een tweede belangrijke factor in het reinigingsproces is het meten van de verzadiging van het water. Verzadigd water verliest ook de reinigende functie. Het inzetten van nauwkeurige geleidbaarheidssensoren is dan essentieel en zorgt er voor dat het verzadigede water tijdig word ververst. JUMO is al jarenlang een betrouwbare partner van INNO+ en samen streven wij naar een verdere optimalisatie van het leefklimaat voor mens en dier.


Insert your alternative text
News from the calibration lab

Obsługa w zakresie pomiaru wilgotności i ciśnienia

Akredytowane laboratorium wzorcujące mierzoną zmienną temperaturę działa w Fuldzie (D) od 1992 roku. JUMO otrzymało ostatnio akredytację Niemieckiego Urzędu Akredytacyjnego (DAkkS) jako dostawca usług w zakresie wzorcowania wilgotności i ciśnienia. Dzięki temu JUMO jest w stanie wspierać klientów w całym łańcuchu produkcyjnym.

Wilgotność

Nowy dodatek umożliwia kalibrację czujników do pomiaru wilgotności. Wilgotność ma duży wpływ na środowisko i materiały narażone na jej działanie. Monitorowanie i mierzenie poziomu wilgotności jest ważne, gdy trzeba uniknąć takich zjawisk, jak kondensacja, korozja, rozwój pleśni, nagrzewanie się i zanieczyszczanie produktów.

Pomiar wilgotności jest konieczny w branżach, w których produkuje się i sprzedaje żywność, produkty farmaceutyczne, chemikalia, paliwa, drewno, tekstylia i papier. Muzea, galerie sztuki, centra danych, szpitale, laboratoria badawcze i producenci półprzewodników to kolejne instytucje i firmy, dla których pomiar wilgotności ma kluczowe znaczenie. Muzea, galerie sztuki, centra danych, szpitale, laboratoria badawcze i producenci półprzewodników to kolejne instytucje i firmy, dla których pomiar wilgotności jest istotny.

W laboratorium w Fuldzie (D) JUMO kalibruje higrometry używane do rejestracji wilgotności względnej (w tym przy użyciu nadajników i rejestratorów danych). Kalibracje te są zawsze akredytowane.

DKD humidity calibration

Kalibracja wilgotności DKD 1

DKD humidity calibration

Kalibracja wilgotności DKD 2

Ciśnienie

Zaleca się, aby elektryczne i mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia były kalibrowane raz w roku w celu zapewnienia ich optymalnego działania. Wymagane regulacje, konserwacja i czyszczenie stanowią część naszego serwisu JUMO. Nowością w ofercie usług jest wykonywanie akredytowanych kalibracji mechanicznych jednostek pomiarowych i ciśnienia bezpośrednio w miejscu instalacji.

Można je wykonać niezależnie od producenta. JUMO może kalibrować ciśnienie bezwzględne i względne w zakresie pomiarowym od -1 do +600 barów. Proces kalibracji jest zgodny z normą DKD-R 6-1: 2014 lub DIN EN 837: 1997. Inne usługi obejmują wydanie świadectwa wzorcowania, umieszczenie znaku wzorcowania na obiekcie wzorcowanym oraz
zwolnienie wartości pomiarowych przed wykonaniem regulacji.


Osoby do kontaktu


Kalibracja DAkkS

Krzysztof Golubski +48 71 339 32 91 +48 71 339 32 91