16 stażystów JUMO rozpoczyna karierę po pomyślnie zdanych egzaminach

Bardzo szczególna kohorta

Latem 2021 roku 16 praktykantów z JUMO GmbH & Co. KG pomyślnie zdało egzaminy i podczas uroczystości otrzymało świadectwa końcowe oraz upominek od dyrektora zarządzającego i udziałowca Bernharda Juchheima. Najlepszą maturę uzyskał Niklas Hillenbrand z oceną "bardzo dobrą" (97 procent według klucza IHK).

Downloads zur Pressemeldung

Pressetext (Deutsch)
(DOCX, 1594.1kB)
Pressetext (Englisch)
(DOCX, 1276.9kB)
Pressefoto
(JPG, 1.56mB)

W obecności Menedżera ds. Zasobów Ludzkich Alexandry Dantmann i zastępcy przewodniczącego Rady Zakładowej Haralda Kaiba, Bernhard Juchheim podkreślił szczególne osiągnięcie kohorty szkoleniowej z 2021 roku: "Ukończyli ostatni rok szkolenia i wymagające egzaminy w znacznie trudniejszych warunkach. Należy im się za to najwyższy szacunek".

"Ze względu na stale zmieniającą się sytuację (związaną z pandemią koronawirusa) w ostatnich miesiącach praktykanci musieli wielokrotnie dostosowywać się do nowych wyzwań i wykazać się najwyższym stopniem elastyczności. Są to cechy, których wielokrotnie wymaga się od nich również w życiu zawodowym" - dodała Alexandra Dantmann.

Menadżer ds. Zasobów Ludzkich podziękowała również kierownikom szkoleń Tamarze Stauch (handlowy) i Frankowi Blasingerowi (techniczny) oraz trenerom Karstenowi Röthowi, Thomasowi Plurowi, Sebastianowi Krenzerowi, Frankowi Decherowi i Raphaelowi Gutmannowi. "Zastosowali oni elastyczne metody i kreatywne podejście, aby zapewnić wysokiej jakości standard szkolenia JUMO, a jednocześnie optymalnie przygotować praktykantów do egzaminów."

Jedenastu praktykantów zostało przyjętych przez JUMO, podczas gdy pięciu wybrało inną ścieżkę kariery lub studia. Następujący praktykanci pomyślnie zdali swoje egzaminy: Romina Trost, Hannah Müller, Florian Römmelt, Lilli Reinhard, Lukas Kling, Lara Zachartschuk, Jacqueline Müller (wszyscy praktykanci przemysłowi), Max Baumgart, Nico Maikranz (wszyscy informatycy), Fabian Knüttel, Nils Magerhans, Niklas Hillenbrand, Jonah Philippi, Matthias Reger (wszyscy elektronicy), Noah Kirsch, Lukas Lorey (wszyscy elektrycy przemysłowi).


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Dyrektor Biura Prasowego

Michael Brosig +49 661 6003 2788 Michael.Brosig@JUMO.net +49 661 6003 2788