CZUJNIK KONDUKTOMETRYCZNY JUMO BLACKLINE CR 4P DBA O NIEZAWODNOŚĆ PROCESU

Szeroki zakres pomiarowy i wszechstronne możliwości zastosowania

Czterobiegunowy czujnik konduktometryczny JUMO BlackLine CR 4P ze zintegrowaną sondą temperatury nadaje się do pomiaru zarówno niskich, jak i wysokich przewodności. Szeroki zakres pomiarowy od 1 μS/cm do 300 mS/cm jest pokrywany dzięki zastosowaniu czterobiegunowej techniki pomiarowej.

Technologia ta oferuje również inne zalety techniczne, takie jak zmniejszona wrażliwość na zanieczyszczenia. Ponadto, nie występują tu zakłócające efekty polaryzacji, które fałszują mierzoną wartość.

Elektrody pomiarowe czujnika JUMO BlackLine CR 4P wykonane są ze specjalnego grafitu, który jest odporny na ścieranie i wytrzymały na działanie chemikaliów. Dzięki sprawdzonej konstrukcji czujnik można łatwo zamontować w dostępnych w handlu armaturach procesowych z gwintem Pg 13,5.

JUMO BlackLine CR 4P może być podłączony do przetworników przewodności elektrolitycznej, takich jak JUMO AQUIS 500 CR lub JUMO AQUIS touch. Czujnik może być również podłączony do odpowiednich ręcznych urządzeń pomiarowych. Elektronika pomiarowa JUMO digiLine CR przekształca JUMO BlackLine CR 4P w cyfrowy komponent nowoczesnych instalacji wodnych "4.0" z interfejsem DigiLine lub Modbus.

Typowe obszary zastosowań dla JUMO BlackLine CR 4P obejmują aplikacje wody morskiej, kąpiele płuczące i oczyszczające, pomiary stężenia nawozów lub wody pitnej i studziennej.


Czy mają Państwo jakieś pytania?

NO CONTACT PERSON