alt text
POMIAR PRZEPŁYWU ZA POMOCĄ RUREK PITOTA JUMO

Doskonała niezawodność w trudnych warunkach pracy

Za pomocą Rurki Pitota JUMO flowTRANS DP P można dokonywać pomiarów przepływu cieczy, gazów i pary w zamkniętych systemach rurowych w oparciu o metodę różnicy ciśnień. Poszczególne typoszeregi P01 do P04 mogą być stosowane w szerokim zakresie szerokości nominalnych, temperatur i ciśnień.

Pliki do pobrania

Zdjęcie prasowe
(JPG, 336.2 kB)
Wizytówka
( VCF, 246 B)

Zasada pomiaru Rurki Pitota wykorzystuje różnicę ciśnień pomiędzy ciśnieniem dynamicznym narastającym przed przeszkodą blokującą przepływ, a ciśnieniem statycznym bezpośrednio z tyłu sondy. Rurki Pitota posiadają zalety kosztowe w porównaniu do urządzeń kołnierzowych - szczególnie przy dużych szerokościach nominalnych.

Kluczowym elementem systemu JUMO jest przetwornik różnicy ciśnień dTRANS p02/p20 DELTA. W wersji kompaktowej przetwornik ten połączony jest z głowicą sondy za pomocą płyty kołnierzowej. W wersji do montażu zdalnego przetwornik różnicy ciśnień jest połączony z Rurką Pitota za pomocą rurek różnicowych. Rurka Pitota może być montowana w rurze - w zależności od wymagań - albo za pomocą połączenia śrubowego do spawania, albo rury montażowej z połączeniem kołnierzowym.

Rurki Pitota P01 i P02 mogą być stosowane do pomiaru przepływu cieczy i gazów w temperaturach do 1175°C. Standardowo dostępne są w szerokościach nominalnych do DN 2000, natomiast inne szerokości nominalne mogą być dostarczone na życzenie. Rurki Pitota P03 i P04 przeznaczone są głównie do pomiaru pary nasyconej i pary przegrzanej. Temperatury do 450°C i ciśnienia do 100 bar nie stanowią problemu. Dostępne są szerokości nominalne do DN 100.

Profil sondy zoptymalizowany pod kątem przepływu zapewnia niskie straty ciśnienia i wysoką niezawodność we wszystkich wersjach. Kolejną zaletą są krótkie odcinki wlotowe i wylotowe.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Klose +49 661 6003-2346 +49 661 6003-2346