Insert your alternative text
TECHNOLOGIA POMIARU I KONTROLI JUMO ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO

Nowe przepisy dotyczące zakładów produkujących chłodnice wyparne wymagają podjęcia działań

W marcu 2017 r. Rada Ministrów Niemiec zaakceptowała projekt "Czterdziestego drugiego rozporządzenia w sprawie wykonania federalnej ustawy o ochronie przed imisjami" (42. BImSchV) i tym samym wprowadziła przepisy dotyczące higienicznie perfekcyjnej eksploatacji instalacji chłodni wyparnych, wież chłodniczych i separatorów mokrych. JUMO oferuje odpowiednie rozwiązania techniczne, aby spełnić wymagania tego rozporządzenia.

Pliki do pobrania

Zdjęcie prasowe
(JPG, 1 mB)
Wizytówka
( VCF, 246 B)

Według szacunków w Niemczech znajduje się około 60.000 różnej wielkości instalacji chłodni wyparnych. Nowe 42 rozporządzenie Rady Ministrów Niemiec nakłada na użytkowników odpowiedzialność za higieniczne utrzymanie, pielęgnację i eksploatację. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów Niemiec przewiduje również obowiązek ujawniania informacji, który dotyczy zarówno nowych, jak i starych instalacji.

W instalacjach chłodzenia wyparnego powstają wilgotne chmury powietrza wylotowego, które zawierają krople wody chłodzącej w postaci aerozoli. Chmury te mogą rozprowadzać niebezpieczne bakterie, które wdychane mogą powodować poważne choroby. Najbardziej znaną z tych chorób jest „choroba legionistów”.

JUMO dostarcza odpowiednie urządzenia pomiarowe i regulacyjne do wyposażenia nowych chłodni kominowych, ale także do modernizacji i przebudowy istniejących instalacji. Modułowy wielokanałowy przyrząd pomiarowy JUMO AQUIS touch do analizy cieczy jest idealnie dostosowany do nowych przepisów. Oprócz kontroli odsalania wieży chłodniczej poprzez pomiar przewodności, urządzenie umożliwia również kontrolowane dozowanie biocydów dla higieny wieży chłodniczej. Można również kontrolować blokadę odsalania podczas dozowania biocydów, przestrzeganie czasu ekspozycji biocydu oraz monitorowanie wartości granicznych wszystkich ważnych parametrów.

Ponadto urządzenie oferuje również możliwość - w zależności od potrzeb - zapisu danych w formacie zabezpieczonym przed manipulacją, łącznie ze znacznikiem daty i czasu. Dzięki temu operator może udowodnić prawidłowe działanie chłodni kominowej również z perspektywy czasu.

Zintegrowanie urządzenia z siecią przedsiębiorstwa umożliwia zdalny dostęp do danych. Raporty ostrzegawcze i alarmowe mogą być również wysyłane SMS-em lub e-mailem za pośrednictwem takiego połączenia. Gwarantuje to całodobowy monitoring chłodni kominowej.

Inne możliwości obejmują pomiar i kontrolę wartości pH, monitorowanie standardu higienicznego wody chłodzącej za pomocą pomiaru redox lub bezpośredni pomiar środków dezynfekcyjnych takich jak chlor, dwutlenek chloru i ozon.

Ponadto lista produktów JUMO obejmuje niezbędną technikę czujnikową i akcesoria instalacyjne. Dla mniejszych projektów modernizacyjnych JUMO dostarcza jednokanałowe urządzenia standardowe i technikę pomiarową dla mętności i przepływu.


Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Klose +49 661 6003-2346 +49 661 6003-2346